Saturday, May 23, 2015

پیام امام احمد الحسن ع به دولت عراق 23/5/2015

رخصت(جنگ بادشمنان)به جنگجویان(اسلام)داده شد، زیرا آن ها از دشمن، سخت ستم کشیدند، وخدا بریاری آن ها تواناست، آن مومنانی که(به خاطر ستم کافران)به ناحق از خانه هایشان آواره شده(و)جزآن که می گفتند: پروردگارِما خدای یکتاست(هیچ جرمی نداشتند)و اگر خدا(رخصت جنگ ندهد و)دفع شرِّ بعضی از مردم را به واسطه بعضی دیگر، نکند، همانا صومعه ها و دِیر و کنشت ها و مساجدی که درآن نماز وذکر خدا بسیار می شود، همه خراب و ویران می شد و هر که خدا را یاری کند، البته خدا او را یاری خواهد کرد، خداوند قوی و با عزت است، (آنان که خدا رایاری می کنند)آن هایی هستند که اگر در روی زمین به آنان اقتدار وتمکین دهیم، نماز به پا می دارند و زکات به مستحقّان می دهند وامر به معروف ونهی از منکر می کنند و عاقبت کار ها به دست خداست"(حج 39.41)
خیلی وقت قبل از سیطره بعضی از وهابی های گروه معروف به داعش، در بعضی از مناطق و استان های عراق؛ بیان کردم که این اتفاقات می افتد.
این متنی است که دراین صفحه مبارک، در تاریخ16دسامبر2012 نوشتم:
((به مناسبت:
ورود اسیران آل محمد به شام
اتفاقاتی که امروز در سوریه اتفاق می افتد.
دعوت خود را بار دیگر تکرار می کنم ومسلمانان در هر مکان را مورد خطاب قرار می دهم، مخصوصاً در عراق، برای توجه(وجمع شدن)حول پرچم حق مهدوی، برای مواجهه با القاعده سفیانی -ذبح کننده- افرادی که در سوریه جمع شدند، به واسطه کمک حکومت آمریکا و اتباع آن و عراق را قدم بعدی خود می دانند.))
بعد از اتفاقاتی که در عراق افتاد، سوالات زیادی از سوی مسئولین وسربازان در لشکر عراق -افرادی که به دعوت حق مهدوی ایمان دارند- مبنی بر وظیفه آن هاپرسیده شد، و من برای آن ها در آن زمان، وظیفه شان را روشن ساختم که باید (باآن ها)بجنگند و از سیطره آن ها بر سرزمین عراق و مقدسات جلوگیری کنند، و خداوند خواست که بعضی از این مسئولین و سربازان به شهادت برسند، درحالی که از سرزمین و آبرو و مقدساتشان دفاع می کردند.
همان طور که انصار از شهر"بَلَد" و هم چنین شهر"تَلَعفَر" -قبل از سقوط آن ها- دفاع کردند، و درنجف، انصار به حکومت محلی آن جا آمادگی خود را برای دفاع از نجف اعلام نمودند، همان گونه که مراازاین مسئله باخبر نمودند، اما درکربلا حکومت محلی که در کربلا حکومت می کرد، حسینیه انصار امام مهدی را بستند، (و)مومنین مرا از این مسئله باخبر نمودند، دلیل این بود که مومنین در کربلا به آن ها گفتند که آماده دفاع از کربلا و قربانی شدن با خون هایشان هستند، و پاسخ حکومت محلی یا گروهی که در کربلا حکومت می کنند، این بود که حسینیه انصار امام مهدی در کربلا را بستند، متاسفانه این وضع عمومی عراق است، که با منطق گروه ها در آن حکومت می کنند، یا هر فردی که برانجام کاری پیروز شد، آن کار را انجام می دهد(منظور این است که درآن جا زور وقدرت حکم فرما است)افرادی که در عراق حکومت می کنند، قانونی وجود ندارد که نسبت به آن ها حکم کند یا درآن دادخواهی کنند، یا نسبت به قانونی که آن را وضع کردند.
پایمال نمودن وبی برنامگی و تفکر(فقط) با عقل گروه هایی که حکومت عراق به واسطه آن متمایز است، چه(حکومت)مرکزی چه (حکومت)منطقه ای، از زمان ورود آمریکا تاامروز(این عوامل) مهم ترین دلایل سقوط تلعفر و بقیه مناطق عراق است.
من در این جا نمی خواهم شخصی را نقدکنم، اوضاع خیلی خطرناک است، سخن زیادی نمی گویم، از ما ودیگران درخواست قربانی شدن، شده است، برای محافظت از مقدسات و سرزمین وآبرو، مطالبی که بیان کردم را به خاطر دلیل زیر، به صورت مختصرآوردم.
آن چه امروزبرای اقامه حجت می خواهم بگویم این است که: اوضاع خیلی خطرناک است، بعدازاین که گروه های وهابیت بر "الانبار"عراق سیطره پیداکرده است، و سوریه را خراب کردند، و به سمت بغداد درحال حرکت هستند، و الان اوضاع خوبی برای بغداد و کربلا و نجف و بقیه استان ها عراق نیست، به همین خاطر ما آمادگی داریم تا نیرو های جنگی برای دفاع از سرزمین عراق ومقدسات، تشکیل بدهیم، اگر حکومت مرکزی عراق، آمادگی همکاری با انصارامام مهدی برای دفاع از سرزمین عراق و مقدسات را دارد، رئیس وزراء عراق یا نماینده رسمی او یا وزیر دفاع یا نماینده رسمی او یا وزیر کشوریا نماینده رسمی او با مکتب رسمی نجف اشرف ارتباط برقرار کند(ودیدارکند)، برای مُنسجم کردن تشکیل نیرو های جنگی و مسلح نمودن آن ها و تجهیزآن ها برای دفاع از سرزمین عراق و مقدسات.
خدایا شاهد باش که ما (دستورتو را)رساندیم، و حجت ودلیل کاملی آوردیم که پوشیدگی درآن نیست.
(پیام فیس بوک سید احمدالحسن ع)